REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 141 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE