Październik 2019

Odblaskowa Szkoła

img1

W ramach projektu "Odblaskowa szkoła" dzieci z klas I-III otrzymały kamizelki i przeprowadzono zajęcia w terenie o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

W związku z przystąpieniem naszej szkoły do projektu "Odblaskowa szkoła" dla naszych dzieci 5.10 przygotowano zajęcia warsztatowe z przedstawicielem Straży Miejskiej, które miały na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze. Niespodzianką była wizyta "Mrówki", która zaopatrzyła naszych uczniów w kamizelki oraz opaski odblaskowe. Dzieci otrzymały również broszury o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym i propagujące noszenia odblasków.