Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia rozwijające

Klasa I – Koło edukacji informatycznej - mgr Bogusława Ragan - Mączka

Klasa II – Koło czytelniczo teatralne - mgr Elżbieta Duras

Klasa III – Koło matematyczno - przyrodnicze - mgr Jolanta Samborska

Klasa IV – Koło historyczne - poznawanie dziejów ojczyzny - mgr Stanisław Jędryka

Klasa V – Koło ekologiczno-geograficzne - mgr Beata Paśko

Klasa VI – Koło informatyczne - mgr Wioletta Pełka

Klasa VII – Koło teatralne - mgr Wioletta Pełka

Klasa VIII – Koło poszerzenia wiedzy o kulturze i języku angielskim - mgr Stanisław Jędryka

Zajęcia wyrównawcze

klasa I - mgr Bogusława Ragan - Mączka

klasa II - mgr Elżbieta Duras

klasa III - mgr Jolanta Samborska

klasa IV - mgr Robert Gimlewicz

klasa V - mgr Wioletta Pełka

klasa VI - mgr Katarzyna Kondej

klasa VII - mgr Joanna Kammer - Węgiel

klasa VIII - mgr Robert Gimlewicz

Zajęcia logopedyczne

Dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej

Terapia pedagogiczna

Dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu – klasy III – VIII

Zajęcia taneczne

Dla dzieci w przedszkolu, edukacji wczesnoszkolnej