Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia rozwijające

Klasa I – Koło czytelniczo-teatralne - p.Elżbieta Duras

Klasa II – Koło matematyczno-przyrodnicze - p.Jolanta Samborska

Klasa III – Koło czytelnicze, Koło matematyczne - p.Agata Olesiak-Tekieli

Klasa IV – Koło historyczne "Dzieje ojczyzny" - p.Stanisław Jędryka

Klasa V – Koło ekologiczno-geograficzne - p.Beata Paśko

Klasa VI – Koło teatralne - p.Wioletta Pełka

Klasa VII – Koło kultura i język angielski - p.Joanna Kammer-Węgiel

Klasa VIII – Koło literacko-czytelnicze, Koło kultura i język angielski - p.Teresa Bigaj, p.Joanna Kammer-Węgiel

Zajęcia wyrównawcze

klasa I - p. Elżbieta Duras

klasa II - p. Jolanta Samborska

klasa III - p. Agata Olesiak - Tekieli

klasa IV - p. Wioletta Pełka

klasa V - p. Katarzyna Kondej

klasa VI - p. Teresa Bigaj

klasa VII - p. Robert Gimlewicz

klasa VIII - p. Robert Gimlewicz

Zajęcia logopedyczne

Dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej

Terapia pedagogiczna

Dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu – klasy III – VIII

Zajęcia taneczne

Dla dzieci w przedszkolu, edukacji wczesnoszkolnej