ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia

Klasa I – Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne – Jolanta Samborska

Klasa II – Koło przyrodniczo-ekologiczne – Agata Olesiak-Tekieli

Klasa III – Koło edukacji informatycznej – Bogusława Ragan - Mączka Klasa

Klasa IV – Koło historyczne – "Poznawanie dziejów ojczyzny" – Stanisław Jędryka

Klasa V – Z kaligrafią na ty – Robert Gimlewicz

Klasa VI – Koło matematyczne – Robert Gimlewicz

Klasa VIII – Koło teatralne – Wioletta Pełka

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

klasa I – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - edukacja wczesnoszkolna – Jolanta Samborska

klasa II – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – edukacja wczesnoszkolna – Agata Olesiak-Tekieli

klasa III – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – edukacja wczesnoszkolna – Bogusława Ragan-Mączka

klasa IV – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – język polski – Teresa Bigaj

klasa V – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – j. angielski – Stanisław Jędryka

klasa VI – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – język angielski – Joanna Kammer- Węgiel

klasa VII – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – J. polski – Wioletta Pełka

klasa VIII – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – matematyka – Robert Gimlewicz

Zajęcia logopedyczne

Dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej – Agata Stępień, Agata Olesiak - Tekieli

Terapia pedagogiczna

Dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu – Agata Stępień

Rewalidacja indywidualna

Dla uczniów z orzeczeniami – Katarzyna Kondej, Marta Śliz, Agata Stępień