Rada Rodziców

Przewodnicząca - p. Marta Dyrga

Zastępca - p. Agnieszka Biernacik

Skarbnik - p. Mariola Włodek

Kontakt: rodzicesp141@gmail.com