Świetlica szkolna

Dokumenty do pobrania

Regulamin świetlicy szkolnej
Zasady obowiązujące uczniów przebywających w świetlicy
Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy
Jednorazowe upoważenie do odbioru dziecka
Jednorazowe oświadczenie do samodzielnego opuszczenia świetlicy przez dziecko